Notícies

ESCOLA

Infantil: P3,  P4 i P5: dia 24 setembre 

Cicle Mitjà i superior de primària: dia 28 setembre 

4t ESO, 1r i 2n de Batxillerat: dia 30 setembre 

Cicle Inicial de primària: dia 1 d’octubre 

Primer, segon i tercer ESO: 5 d’octubre 

Hora: 9 del vespre.

Lloc: Sala d'actes de l'Escola (Estaran obertes les dues porteries).