Política de privacitat:

Llei orgànica de protecció de dades personals

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, FPEV - Col·legi Escorial Vic, informa que les dades de caràcter personal seran incloses en un fitxer informatitzat creat i mantingut sota la responsabilitat de FPEV - Col·legi Escorial Vic.

Els interessats podran exercir el seu dret d’accés, rectificació i oposició davant el responsable del fitxer (adreçada a : Escorial.VIC  C/ Santa Joaquima de Vedruna, 6 08500 VIC) o cancel.lació de les seves dades quan ho creguin convenient.

FPEV - Col·legi Escorial Vic, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les sense alterar, protegint-les de pèrdua o accés no autoritzat.

De la mateixa manera, FPEV - Col·legi Escorial Vic, es compromet a mantenir en la més estricte confidencialitat les dades contingudes en els béns propietat del client i/o relacionades amb l'activitat d'aquest.'

Sistema de videovigilància

El Col·legi Escorial - Fundació Privada Educativa Vedruna disposa de càmeres de videovigilància per garantir la seguretat de tots els membres de la comunitat educativa.

AVÍS LEGAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES EN SISTEMES DE VIDEOVIGILÀNCIA

En compliment de l'article 5.1. de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i de l'article 12.6. de la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb final de de videovigilància, l'informem:

1. Que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer anomenat 'Videovigilància' i seran tractades amb la finalitat de control d'seguretad a través d'un sistema de videovigilància.

2. Que el destinatari de les seves dades personals és: Col·legi Escorial - Fundació Privada Educativa Vedruna

3. Que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer

4. Que el responsable del fitxer és Col·legi Escorial - Fundació Privada Educativa Vedruna i la seva adreça Santa Joaquima de Vedruna, 6

Aquest sistema de videovigilància es va posar en funcionament una vegada acomplerts tots els requeriments administratius.